Sign the petition! Skriv på uppropet!

Below you will find the link to our online petition against the spanish governments undemocratic Citizen Security Law. Sign it and take a stand for democracy and the human rights!

Nedan finner du länken för att skriva på uppropet mot Partido Populars odemokratiska lagförslag. Skriv på idag och stå upp för demokratin och de mänskliga rättigheterna!

Klicka här för att skriva på. Click here to sign now.

Advertisements